تعدیل نیروی شرکت سیتی گروپ
اخبار اقتصادی اقتصاد منتخب سردبیر

تعدیل مجدد نیروهای شرکت بانکداری سیتی گروپ

  شرکت مالی و بانکداری سیتی گروپ پس از وقفه‌ای که به دلیل بیماری کرونا در تعدیل نیروها داشت، این هفته دوباره فرآیند تعدیل نیروهای