جریمه میلیاردی اپراتورها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

جریمه میلیاردی در انتظار اپراتورها

افزایش قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها غیرقانونی است اپراتورها باید این قیمتها را تغییر دهند. اگر این کار را نکردند جریمه میلیاردی در انتظار اپراتورها است.