تقاضای جهانی نفت
اخبار اقتصادی اقتصاد منتخب سردبیر

تقاضای جهانی نفت کندتر از میزان برآوردها خواهد بود

اوپک طی گزارشی که اخیرا آن را منتشر کرد، اعلام کرده است که شیوع بیماری کرونا موجب می شود در سال 2021 تقاضای جهانی نفت