تله کابین‌های بدون مجوز استاندارد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

26 تله کابین‌، بدون مجوز استاندارد در کشور

رییس سازمان ملی استاندارد در نشست خبری خود از تله کابین‌های بدون مجوز استاندارد و موارد دیگری مانند استاندارد ورود خودروها به کشور سخن گفت.