اپلیکیشن واقعیت افزوده سونی
تکنولوژی

اپلیکیشن واقعیت افزوده سونی ، شما را برای خرید تلویزیون وسوسه می‌کند

واقعیت افزوده سونی شما را به خرید تلویزیون های این شرکت وسوسه می‌کند. با این اپلیکیشن می‌توانید تلویزیون های این شرکت را در محیط خانه خود مشاهده کنید.