توییت صوتی
تکنولوژی فناوری

توییت صوتی به توییتر اضافه شد

توئیتر قابلیت جدیدی را تحت عنوان توئیت صوتی در اختیار کاربران خود قرار خواهد داد.