تواتارای جدید
اخبار خودرو

رونمایی از SSC تواتارای جدید با قیمتی کمتر از نسخه اصلی

کمپانی SSC برای افزایش قدرت خرید عشاق سرعت، مدلی ارزان تر از Tuatara تولید خواهد کرد. این مدل، طراحی مشابهی با مدل اصلی خواهد داشت.