شرکت توتال فرانسه
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

توتال فرانسه به ایران برنمی‌گردد

طبق آخرین اخبار، بعد از قطع همکاری شرکت توتال فرانسه با ایران در زمان تحریم‌ها، این شرکت برنامه‌ای برای بازگشت به ایران ندارد.

سهام توتال فرانسه در میدان نفتی عراق
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خروج توتال از میدان نفتی کردستان عراق

شرکت نفتی توتال فرانسه قصد دارد فروش سهم 18 درصدی خود در میدان نفتی کردستان عراق که یک منطقه نیمه خودمختار است را آغاز کند.