معرفی ۴ طرح اعتباری رونق تولید
اخبار اقتصادی

معرفی چهار طرح رونق تولید و حمایت از مسکن

مدیرعامل بانک صادرات ایران در مراسم گرامیداشت شصت و نهمین سال فعالیت این بانک و رونمایی از سامانه پیشخوان مجازی «شمس» و چهار محصول اعتباری

تولیدکنندگان داخلی
یادداشت

تولیدکنندگان داخل یا منفعت‌طلبان دون‌مایه

به علت نامگذاری سال گذشته تحت عنوان حمایت از تولید داخل و تولیدکنندگان داخلی و سال جاری با عنوان «جهش تولید»، انتظار می رود که

تولید داخلی تجهیزات آی تی
اقتصاد

اولویت با تولید داخل است اما واردات تجهیزات آی تی باید تسهیل شود

«با توجه به سیاست کلی نظام، باید از تولید داخلی تجهیزات آی تی حمایت شود و اما اگر تجهیزاتی تولید داخل نداشته باشد، بر اساس