تولید کنندگان محتوای داخلی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حمایت وزارت ارتباطات از تولید کنندگان محتوای داخلی

اعلام حمایت وزارت ارتباطات از تولید کنندگان محتوای داخلی و اعمال تعرفه نیم بها و ارائه سرعت متفاوت برای مصرف کنندگان آنها طرحی است که اجرا شد.