تولید گوشت قرمز
اخبار اقتصادی

تولید گوشت قرمز نسبت به سال گذشته 41 درصد افزایش یافت

آمارهای رسمی حاکی از این است که تولید گوشت قرمز در مرداد ماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته رشد صعودی داشته  و میزان تولید