افزایش قیمت گوشت قرمز
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پیش بینی کمبود و گرانی گوشت

در حالی که مسوولان از احتمال کمبود و افزایش نرخ گوشت قرمز در نیمه دوم سال خبر می‌دهند، کارشناسان معتقدند مصوبات باید هرچه سریع اجرایی شوند.

تولید گوشت قرمز
اخبار اقتصادی

تولید گوشت قرمز نسبت به سال گذشته 41 درصد افزایش یافت

آمارهای رسمی حاکی از این است که تولید گوشت قرمز در مرداد ماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته رشد صعودی داشته  و میزان تولید