واردات گوشی
منتخب سردبیر موبایل

واردات گوشی، مقرون‌به‌صرفه‌تر از تولید

تولید گوشی همراه در کشور موضوعی است که می‌توان به آن به عنوان یکی از راه‌های سامان دادن به بازار گوشی همراه نگاه کرد. تولیدی