توکن NFT
اخبار اقتصادی ارز دیجیتال و رمز ارز منتخب سردبیر

فروش میلیاردی توکن NFT و ورود افراد مشهور

افزایش محبوبیت توکن NFT (غیر مثلثی یا غیر قابل معاوضه) باعث ورود افراد مختلف و حوزه های متفاوت برای ارائه این توکن ها شده است.