افت 95 درصدی توکن شرکت دفینیتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افت 95 درصدی توکن دفینیتی

افت 95 درصدی توکن شرکت دفینیتی Dfinity با نام ICP در کمتر از دو ماه تحت تاثیر سهام، بسیاری از اهالی ارز دیجیتال را نگران کرده است.