تویوتا سوپرا
اخبار خودرو منتخب سردبیر ویدئو

سرعت فراتر از انتظار تویوتا سوپرا

نهایت سرعت تویوتا سوپرا ، 249 کیلومتر بر ساعت است. اما سرعتی که سوپرا در اتوبان های بدون محدودیت سرعت آلمان به آن رسید، فراتر از آن است.