ورود تپسی به بورس
آموزش کسب و کار اخبار اقتصادی

اولین شرکت استارتاپی وارد فرابورس شد

پس از چند ماه مذاکره و مدت ها تلاش با تسهیلگری وزارت اقتصاد و سازمان بورس، سرانجام یکی از استارتاپ ها وارد فرابورس شد. با برات نیوز همراه باشید.