حمایت طرح تیکاف از ایده ها
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر نمایشگاه و جشنواره

“تیکاف” از صاحبان ایده حمایت میکند

ثبت نام طرح تیکاف با هدف تجاری سازی ایده های نو از دوم آذر ماه آغاز شد. به گزارش برات نیوز، احمد عسگری مدیرکل سرمایه