ثروتمندترین فرد جهان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

“بزوس” همچنان ثروتمندترین فرد جهان

در جدیدترین رتبه بندی فوربس، جف بزوس همچنان عنوان ثروتمندترین فرد جهان را برای خود حفظ کرد و کماکان در صدر فهرست ثروتمندان جهان قرار