ثروت یکی از سرمایه داران بیتکوین
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ثروت بیت کوینی در معرض خطر نابودی

ثروت بیتکوینی مهندس انگلیسی در معرض خطر قرار گرفته در حال بازیابی اطلاعاتش است. او ۸ بار رمز ورود به کیف پول الکترونیکی‌اش را اشتباه زده است.

رکورد رشد ثروت میلیاردهای چینی ثبت شد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رکورد رشد ثروت میلیاردهای چینی ثبت شد

حتی ویروس کرونا و بحران ناشی از آن هم نتوانست جلوی رشد ثروت میلیاردهای چینی را بگیرد و رشد قیمت سهام و عرضه سهام شرکت‌های