جداسازی بسته اینترنت دانش آموزان
آموزش اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اجرای جداسازی بسته اینترنتی دانش‌‌آموزان

امسال و با شیوع ویروس کرونا مقرر شده همه آموزش‌های تحصیلی امسال به صورت آنلاین و با نرم‌افزار طراحی شده در وزارت آموزش و پرورش