جشنواره تبلیغات ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ایرانسل در جشنواره تبلیغات ایران توانست پنج شاهین کسب کند

ایرانسل پنج نشان شاهین جشنواره تبلیغات ایران از جمله مسؤولیت اجتماعی، تبلیغات دیجیتال، پوستر تبلیغات، تیزر تلویزیونی وآگهی رادیویی را دریافت کرد.