ثروتمندان جهان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

مجموع ثروت 12 ثروتمند آمریکایی

به گزارش برات‌نیوز، طبق بررسی‌های انجام شده، برای اولین بار مجموع ارزش ثروت ثروتمندان جهان و آمریکا از یک تریلیون دلار گذشت.

جف بزوس به عصبانیت مشتری پاسخ می دهد
اخبار اقتصادی تکنولوژی

جف بزوس به عصبانیت مشتری پاسخ می دهد

جف بزوس به عصبانیت مشتری پاسخ می دهد و این پاسخ را در پی تعهد عمومی خود در روز جمعه برای حمایت از جنبش زندگی سیاهان مهم است اعلام کرده است.

جف بزوس تریلیونر
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

کرونا جف بزوس را تریلیونر می‌کند!

تریلیونر تاریخ از دل کرونا بیرون می آید. به خاطر شرایط قرنطینه و افزایش بی سابقه فروش آمازون کرونا جف بزوس را تریلیونر خواهد کرد.