جنسیس G۷۰ کامل
مقاله های خودرو منتخب سردبیر

جنسیس G70 مدل 2.0T

جنسیس G۷۰ ۲.۰ تی قرار است اخرین مدل ماشین دستی این سری باشد و سال دیگر از رده خارج می شود و این امر طرفداران دنده دستی را ناراحت کرده است.