رکورد رشد ثروت میلیاردهای چینی ثبت شد
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

رکورد رشد ثروت میلیاردهای چینی ثبت شد

حتی ویروس کرونا و بحران ناشی از آن هم نتوانست جلوی رشد ثروت میلیاردهای چینی را بگیرد و رشد قیمت سهام و عرضه سهام شرکت‌های