ابهامات حول حراجی‌های هنری
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

نیمه تاریک حراجی‌های هنری تهران

حراجی‌های هنری که در کشور ما برگزار می‌شوند، علاوه بر اینکه بستری مستعد پولشویی هستند، با استانداردهای جهانی برگزاری نیز فاصله دارند.