تسهیل صادرات نفتی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تسهیل صادرات نفتی از بندر شهید رجایی

به گفته محمد راستاد، سه اسکله بزرگ برای پذیرش کشتی‌های نفتکش آماده‌اند. تسهیل صادرات نفتی از بندر شهید رجایی به زودی رخ می‌دهد.