قانون حفظ حریم شخصی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

قانون حفظ حریم شخصی ، محبوس در هزارتوی بروکراسی

بحث حریم شخصی با دلجویی هم حل نمی‌شود، بلکه نیازمند قانون حفظ حریم شخصی است و نشت اطلاعات باید تبعاتی داشته باشد. اما در ایران هنوز مشخص نیست.