10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر
رویداد

20 آذر روز جهانی حقوق بشر

10 دسامبر مصادف با سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از جانب یونسکو به نام “روز جهانی حقوق بشر” نامگذاری شده و هر ساله گرامیداشت