حقوق کارمندان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اختلاف حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی

حداقل حقوق کارمندان در ابتدای دولت تدبیر و امید 475 هزار تومان بوده که هم‌اکنون به دومیلیون 800هزار تومان رسیده که حدودا شش برابر رشد یافته است.