پایه حقوق کارگران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

افزایش 746 هزار تومنی پایه حقوق کارگران

شورای عالی کار با افزایش ۳۹ درصدی دستمزد کارگران موافقت کرد و پایه حقوق کارگران را به بیش از دو میلیون و ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد.

اصلاحات قانون بیمه بیکاری
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

قانون بیمه بیکاری اصلاح می شود

وزارت کار درنظر دارد تا با انجام اصلاحات قانون بیمه بیکاری درجهت رفع مشکلات پوششی این بیمه برای بیمه شدگان و کارگران قشر ضعیف گام بردارد.

حقوق کارگران در سال 99
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

پایه حقوق کارگران تغییر کرد

بنا بر مصوبه شورای عالی کار، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ پایه حقوق کارگران در سال 99 تصویب شد