حق مسکن 450 هزار تومانی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حق مسکن کارگران افزایش یافت

حق مسکن 450 هزار تومانی کارگران از سوی دولت به تصویب رسید و دولت با افزایش 39 درصدی حق مسکن و پایه سنوات 140 هزار تومانی موافقت کرد .

حق مسکن کارگران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حق مسکن کارگران زیاد نشده کم شد

حق مسکن کارگران یکی از مواردی بود که پس از تعیین حقوق و دستمزد بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بالاخره در تیرماه امسال نهایی شد.