حق مسکن 300 هزار تومانی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی تناسبی با قیمت واقعی مسکن ندارد

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها اعلام کرد حق مسکن 300 هزار تومانی که به کارگران داده می‌شود با قیمت حقیقی مسکن تناسبی ندارد