همراه اول و دانش بنیان ها
اخبار اقتصادی

مشارکت همراه اول و دانش بنیان‌ها درحوزه افتا

با توجه به نقش مهم دانش بنیان ها در توسعه و پیشرفت فناوری در کشور و تولیدات داخلی بر مبنای دانش، همراه اول برای تحقیق