خانه های نقلی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

تمایل مردم برای خرید خانه های کوچک و مینیاتوری

فرهنگ مثل خیلی از عادات اجتماعی تغییر کرده و امروز مردم به زندگی در خانه های کوچک عادت کرده‌اند که در شرایط فعلی اقتصادی تنها توان خرید آن را دارند.