خرید تضمینی گندم
اخبار اقتصادی

گندمکاران پولدار شدند

درحالی که اقتصاد کشور به دلیل اعمال تحریم ها با مشکلاتی همراه شده ونقدینگی ها کم است معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از خرید