قیمت خرید تضمینی گندم
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خرید تضمینی گندم، هر کیلو ۴ هزار تومان

به گفته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، خرید گندم 4 هزار تومانی از هفته گذشته آغاز شده است. به گزارش برات‌نیوز، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی

تولید گندم
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

هشدار برای کاهش 50 درصدی تولید گندم

بی میلی کشاورزان به دلیل افزایش قیمت سموم و کودهای شیمیایی است و به گفته صاحبنظران، منتج به افت 50 درصدی تولیدات کشاورزی از جمله تولید گندم می شود.

خرید تضمینی گندم
اخبار اقتصادی

گندمکاران پولدار شدند

درحالی که اقتصاد کشور به دلیل اعمال تحریم ها با مشکلاتی همراه شده ونقدینگی ها کم است معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از خرید