خصوصی‌سازی در کشور
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

اما و اگرهای اجرای ناموفق خصوصی سازی

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری و ضرورت اصل 44، اجرای خصوصی‌سازی در کشور موفقیت آمیز نبوده است و بهتر شدن اجرای این قانون در دست بررسی است.

اجرای خصوصی سازی
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خصوصی سازی شرکتهای دولتی، جدی تر شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس از مکلف شدن دستگاه‌های دولتی در خصوص معرفی شرکت‌‌های قابل واگذاری زیرمجموعه آنها برای اجرای خصوصی سازی خبر داد.