زیر خط فقر
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

فاجعه جدید اقتصادی از آمار خط فقر

به گفته یک کارشناس، طبق آمار منتشر شده از وزارت کار، 60 میلیون نفر مشمول دریافت سبد حمایتی می‌شوند. این یعنی 7 دهک زیر خط فقر هستند.

خط فقر
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خط فقر تا 10 میلیون تومان جابه‌جا شد

درحالی که درآمد کارگران کشور هنوز شاید به ۳ میلیون تومان در ماه هم نرسد، مرز خط فقر در سال ۹۹ تا ۱۰ میلیون تومان جابه‌جا شده است.