خط فقر
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

خط فقر تا 10 میلیون تومان جابه‌جا شد

درحالی که درآمد کارگران کشور هنوز شاید به ۳ میلیون تومان در ماه هم نرسد، مرز خط فقر در سال ۹۹ تا ۱۰ میلیون تومان جابه‌جا شده است.