افزایش تولید خودرو
اخبار خودرو منتخب سردبیر

افزایش تولید خودرو در 4 ماهه اول امسال

درحالی که بازار خرید و فروش خودرو چندی است دچار نوسانات قیمت شده و دچار آشفتگی است مسوولان از افزایش تولید خودرو در 4 ماهه اول سال جاری خبر داده اند.