تمام خودروهای دپو شده مورد بازرسی قرار گیرد
اخبار اقتصادی خودرو

وضعیت خودروهای ثبت نامی و دپو شده در ابهام

طرح‌های ثبت نامی خودرو در دو شرکت بزرگ خودروسازی چند ماهی است که آغاز شده. طرح‌های سه ماهه و یک ساله‌ای که هنوز به مرحله