ثبت نام خودروهای گازسوز شروع شد
اخبار خودرو منتخب سردبیر

95 هزار نفر برای خودروهای گازسوز ثبت نام کردند

چند ماه دیگر، قرار است فاز دوم طرح تبدیل یارانه‌ای خودروهای مسافربر شخصی به گازسوز آغاز شود. به همین دلیل ثبت نام خودروهای گازسوز شروع شده است.