خودروهای ارزان قیمت
اخبار خودرو منتخب سردبیر

خودروهای ارزان قیمت در راهند

نمونه اولیه خودروهای ارزان قیمت تا 6 ماه اینده تولید می‌شود.اتومبیل ارزان قیمت ایران خودرو شش ماه دیگر تولید و راهی بازار میشود.