آزادسازی واردات خودرو
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

ادله وزیر برای مخالفت موقت با آزادسازی واردات خودرو

درصورت تصویب نهایی مجلس، آزادسازی واردات خودرو به زودی اجرایی می شود زیرا ممنوعیت واردات خودرو خارجی افزایش چند صدبرابری قیمتها را داشت.

دپو خودرو وارداتی
اخبار خودرو منتخب سردبیر

1500 خودرو دپو شده‌ای که در گمرک ماندگار شد

با پایان زمان تعیین‌شده برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی حدود ۱۵۰۰ خودرو دپو شده که مجوز قانونی برای ترخیص را دریافت نکردند، ماندگار شدند. به