به سرقت رفتن کتاب یادداشتهای چارلز داروین
اخبار اقتصادی اقتصاد منتخب سردبیر

گم شدن کتاب یادداشتهای چارلز داروین

دو کتاب حاوی یادداشتهای چارلز داروین دانشمند سرشناس قرن نوزدهم  و بنیانگذار نظریه تکامل از 20 سال پیش تاکنون گم شده است. با برات نیوز همراه باشید.