جلسات تعیین دستمزد کارگران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

لزوم افزایش چندین برابری دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز جلسات تعیین دستمزد کارگران توسط این شورا از 12 اسفند ماه جاری خبر داد. به گزارش برات

کارگران چینی در ایران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

معادن ایران در اشغال کارگران چینی

حضور کارگران چینی که عامل اصلی انتقال کرونا به ایران بودند، اکنون نگرانی‌های دیگری چون اشغال جای کارگران ایرانی را هم ایجاد کرده‌اند.

پرداخت عیدی کارگران
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

عیدی کارگران از 3.8 تا 5.7 میلیون تومان

پرداخت عیدی کارگران که میزان آن بین 3.8 تا 5.7 میلیون تومان تعیین شده از بهمن ماه آغاز می شودو برخی از کارفرمایان عیدی را پرداخت می کنند.