خرید و فروش خودرو و ساختمان
اخبار اقتصادی

منع دستگاه‌های دولتی از خرید ساختمان و خودرو

خرید و فروش هرگونه خودرو و ساختمان توسط دستگاه های دولتی در سال آینده ممنوع شد. دولت در ضوابط تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ دستگاه های