آزمایش گوگل مبنی بر فعال کردن دستیار بدون دستورات صوتی
تکنولوژی منتخب سردبیر

دستیار گوگل بدون دستورات صوتی

گوگل در حال آزمایش روشی برای فعال کردن دستیار خود بدون استفاده از دستورات صوتی است.

اندروید تی وی استیک گوگل
تکنولوژی فناوری منتخب سردبیر

لو رفتن تصاویر اندروید تی وی استیک گوگل

طراحی اندروید تی وی استیک در تصاویر رسمی منتشر شده توسط شرکت لو رفت.