عرضه دلار نیمایی
اخبار اقتصادی ارز

عرضه روزانه 100 میلیون دلار نیمایی برای تامین ارز در بازار

به دنبال افزایش قیمت دلارو کمبود ارز در بازار ،اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه شده و مسوولان در جستجوی راه حلی برای تامین نیاز