سود 200 درصدی دلالان
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

سود ۲۰۰درصدی دلالان از میوه

به گفته عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور سود دلالان میوه تا 200 درصد در حالی بدست می‌آید که سود فروش نهایت باید ۳۰ درصد باشد.

دلالان بازار مسکن
اخبار اقتصادی منتخب سردبیر

دست دلالان از بازار مسکن کوتاه می‌شود

با توجه به بررسی نظر کارشناسان این حوزه مشخص شده که آشفتگی بازار مسکن به دلیل عدم نظارت بر معاملات و واسطه‌گری و دلالان بازار مسکن است.