مهاجران دبی
اخبار اقتصادی

مهاجران دوبی را ترک می‌کنند

مهاجران در حال ترک دوبی هستند و این خبر بد اقتصادی برای این کشور است. با برات نیوز همراه باشید.کمتر از یک ماه دیگر باقی مانده تا 25 سال زندگی