تبدیل دوربین فوجی به وب کم
تکنولوژی

تبدیل دوربین فوجی به وب کم

تبدیل دوربین فوجی به وب کم تنها با یک نرم افزار. نرم افزار جدیدی که فوجی آن را توسعه داده و روی دوربین های رده بالای این شرکت کار می‌کنند.